Aviso legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) expóñense a continuación os datos identificativos da empresa.

 

Denominación social:

A LAMA S.D.

 

Número de identificación fiscal:

G36542033

 

Domicilio social:

RACELO S/N

36830 A LAMA

 

Correo electrónico:

alamasd@hotmail.com

 

Teléfono:

+34 986696749/619170496

 

Fax:

 

 


 

Este sitio web foi creado pola clube A LAMA S.D. con carácter informativo e para uso persoal dos usuarios. A través deste Aviso legal, pretendese regular o acceso e uso deste sitio web, así como a relación entre o sitio web e os seuss usuarios. Accedendo a este sitio web acéptanse os seguintes termos e condicións: O acceso a este sitio web é responsabilidade exclusiva dos usuarios.

 

O simple acceso a este sitio web non supón entablar ningún tipo de relación comercial entre A LAMA S.D. e/ou usuario.

 

O acceso e a navegación neste  sitio web supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nela.

 

O titular do sitio web pode ofrecer servicios ou productos que poderán encontrarse sometidos a unhas condicións particulares propias que, según os casos, sustitúan, completen e/ou modifiquen as presentes condicións, e sobre as cales informaráse ao usuario en cada caso concreto.